Huisregels

 1. Onze voorschriften en de aanwijzingen van onze medewerkers dienen altijd te worden nageleefd.
 2. We verwachten een open houding van onze bezoekers ten opzichte van andere gasten, ongeacht hun afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst en leeftijd. We behouden ons het recht voor bezoekers die zich niet aan deze regels houden en/of agressief, baldadig, homofoob, transfoob, seksistisch, racistisch, discriminerend of validistisch gedrag tonen uit het gebouw te weren of te verwijderen.
 3. (Seksuele) intimidatie wordt niet getolereerd in ons gebouw. Indien u enige vorm van intimidatie ondervindt of opmerkt, meld dit dan bij ons dienstdoende personeel. Onze werknemers zijn geïnstrueerd om de veiligheid van onze bezoekers te waarborgen.
 4. Wij verwachten dat ons personeel met hetzelfde respect wordt behandeld als een medebezoeker. Grensoverschrijdend gedrag staan wij niet toe.
 5. Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs kan de toegang tot het gebouw worden ontzegd. Ook kan het barpersoneel uw bestelling weigeren indien u zichtbaar onder invloed van (te veel) alcohol of drugs bent. Dit oordeel is aan ons barpersoneel, u dient dit te respecteren.
 6. Denk bij het verlaten van het gebouw aan de buren, blijf niet hangen op het plein en vertrek zo stil mogelijk. Ons personeel kan u hierop aanspreken.
 7. Schade toegebracht aan de horecagelegenheid, de medewerkers en medegebruikers zal op de veroorzakers worden verhaald.
 8. De directie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of vernielingen aan uw eigendommen.
 9. Betreden van Cinetol / Tolbar is op eigen risico.
 10. Gasten die in het verleden problemen hebben veroorzaakt, kan de toegang worden ontzegd.
 11. Consumptie is verplicht.
 12. Het is niet toegestaan om eigen meegebrachte drank en/of etenswaren te nuttigen in de horecagelegenheid of op het terras.
 13. Zwak en sterk alcoholische dranken worden niet verstrekt aan jongeren onder de 18 jaar.
 14. Het is verboden om drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
 15. Het is verboden om diefstal of vernielingen te plegen.
 16. Het is verboden om geweld te gebruiken, te discrimineren, iemand seksueel te intimideren.
 17. Het is verboden om wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit te hebben.
 18. Het is verboden in de horecagelegenheid te roken.
 19. Het is niet toegestaan om glaswerk buiten de horecagelegenheid te gebruiken.
 20. Het is niet toegestaan andere gasten te hinderen in hun bezoek aan de horecagelegenheid.
 21. Onze medewerkers zijn gerechtigd, gasten die zich hinderlijk gedragen en/of bovenstaande huisregels niet naleven, uit de horecagelegenheid te verwijderen en kan de (verdere) toegang tot de horecagelegenheid worden ontzegd.
 22. Onze gasten en medewerkers gaan ermee akkoord dat film- en fotomateriaal dat binnen Cinetol / Tolbar gemaakt wordt gebruikt kan worden door Cinetol / Tolbar of vrijgegeven kan worden aan derden.
 23. Indien de gast niet binnen een half uur na het gereserveerde tijdstip is gearriveerd kan het horecabedrijf de reservering als geannuleerd beschouwen, onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de Uniforme Voorwaarden Horeca van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).
 24. Bij alle reserveringen binnen Cinetol / Tolbar zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) van kracht.